Briewe van Uys Krige uit Frankryk en Spanje

R280.00

AUTHOR Peet van Aardt

ISBN 9780620469265

PUBLISHED 2010

FORMAT Portrait; 160mm x 230mm; Hardback

PAGES 440

CATEGORY Biography

In ‘n brief waak ‘n skrywer nie altyd oor sy woord nie, hy verraai en verklap geheime en intimiteite, en sy voor- en afkeure word feller oorgedra as wat hy dit in die openbaar sou doen. Omdat hy hom op ‘n enkele leser rig met wie hy goed vertroud is, kan die skrywer hom in ‘n brief die luukse van ‘n sekere loslippigheid veroorloof.

Prof. J.C. Kannemeyer, Ek ken jou goed genoeg…

Krige se politieke standpunte, waarmee hy in die loop van sy lewe grootliks by invloedryke persone en instansies in diskrediet geraak het, vind ook hulle oorsprong in die briewe tydens sy Europese verblyf. Dit is veral in Spanje, waar hy tyd spandeer met die patriotiese en arm Spanjaard, dat hy ‘n begrip ontwikkel vir die minder bevoorregte landsburgers in Suid-Afrika, veral die bruin mense. Dwarsdeur sy loopbaan figureer hulle sterk in sy werke.

Krige was ‘n veelsydige skrywer. Hy het poesie, prosa en dramas gepubliseer, en hierdie diversiteit kom ook voor in sy briewe wanneer hy gereeld sy trant verander soos hy aan verskillende mense skryf.

-Peet van Aardt.

Category: