Skaarser-As-Skaarste Oewerkonyn van die Karoo

R250.00

AUTHOR: LOUISE PUNT-FOUCHE

ISBN: 9780620740784

PUBLISHED: 2017

FORMAT: PORTRAIT; 215MM X 280MM; PAPERBACK

PAGES: 48

CATEGORY: POETRY/ART/PSYCHOLOGY

“Die doel van die boek is om almal oud en jonk bewus te maak van die bestaan van hierdie baie bedreigde dier. Die funksie van die woordbeelde in die boek is om die leser te roer en wakker te maak. Dit gaan oor bewuswording van dit wat tans vergete is, naamlik die natuurlike siklusse van die Moeder Argetipe en dat ons ongeërgheid en onbewustheid, ernstige gevolge het vir ons eie psigologiese en fisiese oorlewing.

Ek het self die illustrasies gedoen. Die idee was om woord en beeld te laat saamsmelt, tot ˊn metaforiese en allegoriese teenwoordigheid, wat altyd die deur van die onbewuste oopmaak. Die kleure van rooi, grys, swart en wit is onbewustelik ingevleg. Soos ek gewerk het, het gedagtes van die bedreiging van die lewensaar (‘Life-force’) in rooi gebeur, wat die opponerende gedagtepatrone van swart en wit , uitgedaag het tot integrasie , al beteken dit eers net die versagting tot grys. En iewers in die agtergrond, is die teenwoordigheid van die Groot Moeder indie monotipiese teksture duidelik (gedoen deur lino-en monoprints).

Die kuns-en –woord-prosesse was nie uitgedink nie, maar eerder ˊn spontane geboorteproses aan woord-en beeld- as ˊn heilige kuns-en poësie-taal (poeïes), wat altyd die stem van ons diep geborge essensiele wesens, sal oproep.”

Louisa Punt-Fouche (D.Phil), is ‘n kliniese sielkundige wat kuns maak en skryf. Haar belangstelling in die numineuse in die natuur, Jung se verkenning van die argetipes van die onbewuste en hoe dit manifesteer in die simboliese evolusie van die mensdom se spirituele geskiedenis, kenmerk haat akademiese en kreatiewe werk, op beide die vlakke van beeld en proses. Haar kunswerk is al uitvoerig in enkel- en groepsuitstallings uitgestal.